Smo podjetje s šestimi zaposlenimi, ki od leta 1995 deluje na področju izdelave drobnih kovinskih izdelkov. Večinski del proizvodnje se vrši na enajstih ekscentričnih stiskalnicah, zmogljivosti od 25 t do 100 t. Poleg tega nudimo usluge tudi na 63 t hitrohodni stiskalnici (paketirki) in rezilno krivilnem stroju.
Imamo tudi lastno orodjarno, opremljeno z vsemi potrebnimi stroji in napravami, kjer poskrbimo za tekoče vzdrževanje orodij in za izdelavo novih.

Za naše izdelke priskrbimo tudi dodatne obdelave in sicer :
- galvanizacija
- pranje
- prevoz
- vrezovanje navojev
- ročne dodelave
- preoblikovanje in spajanje kovin
- brušenje orodij in nožev (mlini za mletje…)

Naša želja je, da kupcu ponudimo rešitve pri razvoju izdelka in sicer od zasnove do končnega izdelka oz. polizdelka. Tehnološko se želimo širiti in izpopolnjevati. Prav tako je naša vizija v stalnem nadgrajevanju naših znanj.

Največji poudarek v našem podjetju je posvečen kakovosti, zato smo se odločili za pridobitev mednarodnega certifikata za kakovost ISO 9001-2000. Pridobili smo ga leta 2005. Omenjeni sistem vodenja kakovosti je v naše delovne procese uvedel veliko redu in preglednosti ter posledično tudi kakovosti.

S proizvodnjo kvalitetnih izdelkov, izdelanih v konkurenčnem času in po konkurenčnih cenah, želimo utrditi pozicijo na sedanjem tržišču in se širiti na nova tržišča. S tem bo dosežen tudi naš cilj.