Smo podjetje s šestimi zaposlenimi, ki od leta 1995 deluje na področju izdelave drobnih kovinskih izdelkov. Večinski del proizvodnje se vrši na enajstih ekscentričnih stiskalnicah, zmogljivosti od 25t do 100t.  
     
 
 
     
  Imamo tudi lastno orodjarno, kjer poskrbimo za tekoče vzdrževanje orodij in po potrebi za izdelavo novih.  
     
 
 
     
  Za naše izdelke priskrbimo tudi dodatne obdelave in sicer:
- galvanizacija
- vtiskovanje navojev
- pranje
 
     
  Poskrbimo tudi za prevoz.  
     
 
 
     
  Največji poudarek v našem podjetju je posvečen kakovosti, zato smo se odločili za pridobitev mednarodnega certifikata za kakovost ISO 9001-2000. Uspešno ga vodimo od leta 2005.  
     
 
 
     
  S proizvodnjo kvalitetnih izdelkov, izdelanih v konkurenčnem času in po konkurenčnih cenah, želimo utrditi pozicijo na sedanjem tržišču in se širiti na nova. S tem bo dosežen tudi naš cilj.